Classic Motocross CZ

Závody v ČR

 Pro sezonu 2021 pro Vás klub Classic Motocross ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů chystá následující závody

 

27-28.3. kontrolák Benátky 

17.4 Březolupy 
 
 1.5. Stříbro
 
22.5. Zábřeh 
 
19.6. Trutnov 
 
24.7. Žlutava 
 
28.8. Světec 
 
25.9. Benátky (družstva) 

VÝSLEDKY ZÁVODŮ jsou přesunuty na stránku VÝSLEDKY 

 

Článek 1 Cíl.

Cílem je udržet klasické motocykly co možná nejoriginálnějším stavu a závodit s nimi způsobem odpovídajícím době jejich vzniku, počínat si férově a udržet tak tento sport při životě.

Článek 2 Kategorie

PRE 65/- 66 - motocykly do roku výroby 1965, jezdci do 66 let.

PRE 65/66+ - motocykly do roku výroby 1965, jezdci nad 66 let.

PRE 75/-55 - motocykly do roku výroby 1975, jezdci do 55ti let.

PRE 75/55+ - motocykly do roku výroby 1975, jezdci nad 55 let

Twinshock do 50 let

Twinshock nad 50 let 

PRE 85 - motocykly do roku výroby 1985 se zadní bubnovou brzdou

PRE 90 - motocykly s centrální pružící jednotkou, bubnovými a kotoučovými brzdami. Do roku výroby 1990. Věk jezdce není omezen – případně zvl.ustanovením

PRE 97 - motocykly do roku výroby 1997 - budou startovat společně s třídou EVO, pořadí bude vyhlaováno pouze při účasti alespoň 5ti jezdců. Celkové pořadí bude vyhlášeno samostatně.

HOBBY - doplňková kategorie určená pouze pro jezdce, kteří chtějí předvést stroje. V této kategorii se vítěz nevyhlašuje podle pořadí projetí cílem, pořadí je stanoveno losováním. Účastník kategorie Hobby se nesmí účastnit žádného dalšího závodu "ostré třídy". Pořadatel závodu má právo jezdce z kategorie HOBBY přesunout do ostré závodní kategorie podle specifikace jeho stroje.

125 Classic - motocykly o objemu do 125 ccm do roku 1980. Motocykl musí mít bubnové brzdy, vzduchem chlazený motor a odpovídat specifikací svému roku výroby. Puvodni motocykly ČZ 516 jsou  tolerovány. 

Článek 3 Technické předpisy pro jednotlivé kategorie

Třída PRE 65 a 75:
Motocykly a jejich úpravy odpovídající době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.
Zdvih přední vidlice 200 mm.
Dráha zadního kola 130 mm.
Průměr přední vidlice 35 mm. Průměr vidlice může být větší, pokud byl motocykl vidlicí s větším průměrem vybaven z výroby.

Twinshock: Motocykly od roku výroby 1975 klasické konstrukce se dvěma pružícími jednotkami, klasickou vidlicí a bubnovými brzdami. Vzduchem chlazené motory. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů. V kategorii mohou startovat motocykly vybavené z výroby centrální pružící jednotkou bez přepákování (Yamaha Cantilever).

PRE 85: Motocykly do roku výroby 1985, motocykl musí být vybaven zadní bubnovou brzdou. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku včetně použitých materiálů. V případě stavby motocyklu z dílů musí rám i motor být vyrobeny před rokem 1985, případně být replikou původních dílů.

PRE 90: Motocykly do roku výroby 1990 s centrální pružící jednotkou, kotoučovými a bubnovými brzdami, libovolným chlazením a klasickou nebo USD přední vidlicí. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.

PRE 97: Motocykly do roku výroby 1997 s centrální pružící jednotkou, kotoučovými a bubnovými brzdami, libovolným chlazením a klasickou nebo USD přední vidlicí. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.

HOBBY:
Kategorie pro všechny klasické terénní motocykly.

125 Classic - motocykly o objemu do 125 ccm do roku 1980. Motocykl musí mít bubnové brzdy, vzduchem chlazený motor a odpovídat specifikací svému roku výroby. Puvodni motocykly ČZ 516 jsou  tolerovány. 

Každá třída má supervizora, který je odpovědný za regulérnost strojů startujících v dané třídě. 
Supervizory pro rok 2020 jsou:

PRE 65 - Jiří Boubal
PRE 75 - Karel Mitvalský
Twinshock - Radek Novák
PRE 85 - Jaroslav Ježek
PRE 90+PRE 97 - Zdeněk Hazdra ml.

125 Classic - Radek Novák

 

Článek 4 Jezdci

4.1 Přihlášení jezdců do seriálu je možné pomocí formuláře na webu www.classicmotocross.cz, e-mailem, poštou nebo přímo v místě konání závodu.

4.2 Jezdec je povinen používat celou sezónu v rámci kategorie stejné startovní číslo, které je možné si předem registrovat.

4.3.1 Pokud jezdec překročí věkový limit během seriálu, dokončí seriál ve stejné kategorii, v jaké seriál začal. Tj. Pokud jezdec ve věku 65 let zahájí seriál ve třídě GP65/60+ a během sezóny oslaví 66. narozeniny, nepřestupuje do třídy GP65/66+, ale dokončí seriál ve třídě GP65/60+.

4.3.2 Bodovací systém- Pořadí v závodě bude určeno na základě součtu dosažených bodů v jednotlivých rozjížďkách. Pro započítání bodů z rozjížďky musí jezdec absolvovat minimálně 50% kol odjetých vítězem rozjížďky.

4.3.3 V každé kategorii bude vyhlášen nejlepší jezdec na motocyklu do 125ccm. Body do celkového pořadi však obdrží dle dosaženého výsledku bez rozlišení kubatur.

4.3.4 Na základě součtu bodů dosažených v seriálu bude vyhlášeno celkové pořadí v seriálu,během kterého jezdci obdrží věcné ceny. Do celkového součtu se nezapočítává jedna nejhůře hodnocená rozjížďka.

Systém bodování je následující: 
1. místo 25 bodů
2. místo 20 bodů
3. místo 16 bodů
4. místo 13 bodů
5. místo 11 bodů
6. místo 10 bodů
7. místo   9 bodů
8. místo   8 bodů
9. místo   7 bodů
10. místo 6 bodů
11. místo 5 bodů
12. místo 4 body
13. místo 3 body
14. místo 2 body
15. místo 1 bod

Článek 5 Trať

5.1 Trať je uzavřený okruh tvořený výlučně podkladem z přírodního materiálu, tj. písek, hlína atd. Délka trati by měla být kolem 1,5 km.
5.2 Překážky by měly odpovídat době vzniku a konstrukci zúčastněných motocyklů. Z toho důvodu by se na trati neměly vyskytovat „rolety“ a podobné prvky.
5.3 Během jízd by měly nad nebezpečnými místy na trati dohlížet traťoví komisaři.
5.4 Po dobu konání akce musí přítomna zdravotní služba.

 

Classic Motocross CZ
Martin Macášek & Radek Novák