Pravidla

Článek 1 Cíl.


Cílem je udržet klasické motocykly co možná nejoriginálnějším stavu a závodit s nimi způsobem odpovídajícím době jejich vzniku, počínat si férově a udržet tak tento sport při životě.

Článek 2 Kategorie

Classic/ -50 - motocykly do modelového roku 1975, jezdci do 50 let.

Classic/ -60 - motocykly do modelového roku 1975, jezdci do 60ti let.

Classic/ -66 - motocykly do modelového roku 1975, jezdci do 66tilet.

Classic/ +66 - motocykly do modelového roku 1975, jezdci nad 66let.

Twinshock do 50 let

Twinshock nad 50 let 

EVO 85

EVO 90

EVO 97

EVO Senior

EVO 04 2T

125 Classic

125 EVO 86 (AQUA)

Článek 3 Technické předpisy pro jednotlivé kategorie

Třída Classic:
Motocykly a jejich úpravy odpovídající době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.
Zdvih přední vidlice 200 mm.
Dráha zadního kola 130 mm.
Průměr přední vidlice 35 mm. Průměr vidlice může být větší, pokud byl motocykl vidlicí s větším průměrem vybaven z výroby.

Twinshock: Motocykly od roku výroby 1975 klasické konstrukce se dvěma pružícími jednotkami, klasickou vidlicí a bubnovými brzdami. Vzduchem chlazené motory. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů. V kategorii mohou startovat motocykly vybavené z výroby centrální pružící jednotkou bez přepákování (Yamaha Cantilever, Kramer).

EVO 85: Motocykly do modelového roku 1985, motocykl musí být vybaven zadní bubnovou brzdou. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku včetně použitých materiálů. V případě stavby motocyklu z dílů musí rám i motor být vyrobeny před rokem 1985, případně být replikou původních dílů.

EVO 90: Motocykly modelového roku 1990 s centrální pružící jednotkou, kotoučovými a bubnovými brzdami, libovolným chlazením a klasickou nebo USD přední vidlicí. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů. Není povolena dvoukomorová přední vidlice.

EVO 97: Motocykly modelového roku 1997 s centrální pružící jednotkou, kotoučovými a bubnovými brzdami, libovolným chlazením a klasickou nebo USD přední vidlicí. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů. Není povolen motocykl s hliníkovým rámem - Honda CR 250 1997 - jezdec s tímto motocyklem bude přesunut do kategorie EVO 04 2T.

Povoleny jsou motocykly Honda CR 500 do modelového roku 2001 a Kawasaki KX 500 do modelového roku 2004.

Senior EVO: Pravidla dle kategorie PRE 97. Věk jezdce nad 50 let.

EVO 04 2T: Dvoutaktní motocykly do modelového roku 2004.

125 Classic - motocykly o objemu do 125 ccm do modelového roku 1980. Motocykl musí mít bubnové brzdy, vzduchem chlazený motor a odpovídat specifikací svému roku výroby. Puvodni motocykly ČZ 516 jsou  tolerovány.

125 EVO 86 (AQUA) - motocykly o objemu do 125 ccm do modelového roku 1986. Povoleny jsou motockly ČZ 125 519 ve stavu co nebližším originálu.

 

Každá třída má supervizora, který je odpovědný za regulérnost strojů startujících v dané třídě. 
Supervizory pro rok 2024 jsou:


Kategorie: Classic, 125 Classic - Radek Novák.

Kategorie: Twinshock, EVO 85, EVO 125 86, EVO 90, EVO 97, EVO 04 2T  - Jiří Mikysa.

 

Článek 4 Jezdci

4.1 Přihlášení jezdců do seriálu je možné pomocí formuláře na webu www.classicmotocross.cz nebo přímo v místě konání závodu.

4.2 Jezdec je povinen používat celou sezónu v rámci kategorie stejné startovní číslo, které je možné si předem registrovat.

4.3.1 Jezdec mladší 18ti let je povinen předložit souhlas zákonného zástupce a je povinnen používat následující ochranné pomůcky. Homologovaná přilba odpovídajcí velikosti, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad a horní části paží), chrániče kolen, jezdecké boty, kalhoty a dres s dlouhým rukávem.

4.3.2.V případě, že ochranné pomůcky používané jezdcem nejsou v souladu s bodem 4.3.1. má pořadel závodu právo jezdce vyloučit ze závodu.

4.4.1 Pokud jezdec překročí věkový limit během seriálu, dokončí seriál ve stejné kategorii, v jaké seriál začal. Tj. Pokud jezdec ve věku 49 let zahájí seriál ve třídě Classic 50- a během sezóny oslaví 50. narozeniny, nepřestupuje do třídy Classic 60-, ale dokončí seriál ve třídě Classic 50-.

4.4.2 Bodovací systém - Pořadí v závodě bude určeno na základě součtu dosažených bodů v jednotlivých rozjížďkách. Pro započítání bodů z rozjížďky musí jezdec absolvovat minimálně 50% kol odjetých vítězem rozjížďky.

4.4.3 Na základě součtu bodů dosažených v seriálu bude vyhlášeno celkové pořadí v seriálu,během kterého jezdci obdrží věcné ceny. 

Systém bodování je následující: 
1. místo   25 bodů
2. místo   22 bodů
3. místo   20 bodů
4. místo   18 bodů
5. místo   16 bodů
6. místo   15 bodů
7. místo   14 bodů
8. místo   13 bodů
9. místo   12 bodů
10. místo 11 bodů
11. místo 10 bodů
12. místo   9 bodů
13. místo   8 bodů
14. místo   7 bodů
15. místo   6 bodů
16. místo   5 bodů
17. místo   4 body
18. místo   3 body
19. místo   2 body
20. místo   1 bod

4.4.4. Jezdec svojí přihláškou do seriálu závodů souhlasí s dodržováním pravidel.

Článek 5 Trať

5.1 Trať je uzavřený okruh tvořený výlučně podkladem z přírodního materiálu, tj. písek, hlína atd. Délka trati by měla být kolem 1,5 km.
5.2 Překážky by měly odpovídat době vzniku a konstrukci zúčastněných motocyklů. Z toho důvodu by se na trati neměly vyskytovat „rolety“ a podobné prvky.
5.3 Během jízd by měly nad nebezpečnými místy na trati dohlížet traťoví komisaři.
5.4 Po dobu konání akce musí přítomna zdravotní služba.

 

Classic Motocross CZ
Michal Janoušek & Radek Novák