Pravidla

 Pro sezonu 2023 pro Vás klub Classic Motocross ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů chystá následující závody

 

29.4. Benátky - kontrolák 
 
20.5. Zábřeh 
 
27.5. Laubus Eschbach (Německo) ECMX 
 
10.6. Trutnov
 
8.7. Sverepec (Slovensko) ECMX
 
22.7. Žlutava
 
19.8. Světec
 
2.9. Ledeč nad Sázavou
 
23.9. Březolupy 
 
7.10. Benátky (družstva) 

VÝSLEDKY ZÁVODŮ jsou přesunuty na stránku VÝSLEDKY 

 

Článek 1 Cíl.

Cílem je udržet klasické motocykly co možná nejoriginálnějším stavu a závodit s nimi způsobem odpovídajícím době jejich vzniku, počínat si férově a udržet tak tento sport při životě.

Článek 2 Kategorie

Classic/- 55 - motocykly do roku výroby 1975, jezdci do 55 let.

Classic/ 55+ - motocykly do roku výroby 1975, jezdci do 68ti let.

Classic/ 68+ - motocykly do roku výroby 1975, jezdci nad 68let.

Twinshock do 50 let

Twinshock nad 50 let 

PRE 85 - motocykly do roku výroby 1985 se zadní bubnovou brzdou

PRE 90 - motocykly s centrální pružící jednotkou, bubnovými a kotoučovými brzdami. Do roku výroby 1990. Věk jezdce není omezen – případně zvl.ustanovením

PRE 97 - motocykly do roku výroby 1997 - budou startovat společně s třídou PRE90.

EVO Senior - motocykly do roku výroby 1997, jezdci nad 50 let. Buou startovat společně se třídou pre 85.

Milenium 2T - dvoudobé motocykly do roku výroby 2003, věk jezdce není omezen.

125 Classic - motocykly o objemu do 125 ccm do roku 1980. Motocykl musí mít bubnové brzdy, vzduchem chlazený motor a odpovídat specifikací svému roku výroby. Puvodni motocykly ČZ 516 jsou  tolerovány. 

Článek 3 Technické předpisy pro jednotlivé kategorie

Třída Classic:
Motocykly a jejich úpravy odpovídající době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.
Zdvih přední vidlice 200 mm.
Dráha zadního kola 130 mm.
Průměr přední vidlice 35 mm. Průměr vidlice může být větší, pokud byl motocykl vidlicí s větším průměrem vybaven z výroby.

Twinshock: Motocykly od roku výroby 1975 klasické konstrukce se dvěma pružícími jednotkami, klasickou vidlicí a bubnovými brzdami. Vzduchem chlazené motory. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů. V kategorii mohou startovat motocykly vybavené z výroby centrální pružící jednotkou bez přepákování (Yamaha Cantilever).

PRE 85: Motocykly do roku výroby 1985, motocykl musí být vybaven zadní bubnovou brzdou. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku včetně použitých materiálů. V případě stavby motocyklu z dílů musí rám i motor být vyrobeny před rokem 1985, případně být replikou původních dílů.

PRE 90: Motocykly do roku výroby 1990 s centrální pružící jednotkou, kotoučovými a bubnovými brzdami, libovolným chlazením a klasickou nebo USD přední vidlicí. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.

PRE 97: Motocykly do roku výroby 1997 s centrální pružící jednotkou, kotoučovými a bubnovými brzdami, libovolným chlazením a klasickou nebo USD přední vidlicí. Úpravy na motocyklech by měly odpovídat době jejich vzniku, včetně použitých materiálů.

Senior EVO: Pravidla dle kategorie PRE 97.

Milenium 2T: Dvoutatkní motocykly do roku výroby 2003.

125 Classic - motocykly o objemu do 125 ccm do roku 1980. Motocykl musí mít bubnové brzdy, vzduchem chlazený motor a odpovídat specifikací svému roku výroby. Puvodni motocykly ČZ 516 jsou  tolerovány. 

Každá třída má supervizora, který je odpovědný za regulérnost strojů startujících v dané třídě. 
Supervizory pro rok 2023 jsou:


Classic - Karel Mitvalský / Jiří Krejčík
Twinshock - Radek Novák
PRE 85 - Jaroslav Ježek
PRE 90+PRE 97 Milenium - Zdeněk Hazdra ml. / Richard Švaral

125 Classic - Radek Novák

 

Článek 4 Jezdci

4.1 Přihlášení jezdců do seriálu je možné pomocí formuláře na webu www.classicmotocross.cz, e-mailem, poštou nebo přímo v místě konání závodu.

4.2 Jezdec je povinen používat celou sezónu v rámci kategorie stejné startovní číslo, které je možné si předem registrovat.

4.3.1 Jezdec mladší 18ti let je povinen předložit souhlas zákonného zástupce a je povinnen používat následující ochranné pomůcky. Homologovaná přilba odpovídajcí velikosti, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad a horní části paží), chrániče kolen, jezdecké boty, kalhoty a dres s dlouhým rukávem.

4.3.2.V případě, že ochranné pomůcky používané jezdcem nejsou v souladu s bodem 4.3.1. má pořadel závodu právo jezdce vyloučit ze závodu.

4.4.1 Pokud jezdec překročí věkový limit během seriálu, dokončí seriál ve stejné kategorii, v jaké seriál začal. Tj. Pokud jezdec ve věku 69 let zahájí seriál ve třídě GP65/70- a během sezóny oslaví 70. narozeniny, nepřestupuje do třídy GP65/70+, ale dokončí seriál ve třídě GP65/70-.

4.4.2 Bodovací systém- Pořadí v závodě bude určeno na základě součtu dosažených bodů v jednotlivých rozjížďkách. Pro započítání bodů z rozjížďky musí jezdec absolvovat minimálně 50% kol odjetých vítězem rozjížďky.

4.4.3 V každé kategorii bude vyhlášen nejlepší jezdec na motocyklu do 125ccm. Body do celkového pořadi však obdrží dle dosaženého výsledku bez rozlišení kubatur.

4.4.4 Na základě součtu bodů dosažených v seriálu bude vyhlášeno celkové pořadí v seriálu,během kterého jezdci obdrží věcné ceny. 

Systém bodování je následující: 
1. místo 25 bodů
2. místo 20 bodů
3. místo 16 bodů
4. místo 13 bodů
5. místo 11 bodů
6. místo 10 bodů
7. místo   9 bodů
8. místo   8 bodů
9. místo   7 bodů
10. místo 6 bodů
11. místo 5 bodů
12. místo 4 body
13. místo 3 body
14. místo 2 body
15. místo 1 bod

Článek 5 Trať

5.1 Trať je uzavřený okruh tvořený výlučně podkladem z přírodního materiálu, tj. písek, hlína atd. Délka trati by měla být kolem 1,5 km.
5.2 Překážky by měly odpovídat době vzniku a konstrukci zúčastněných motocyklů. Z toho důvodu by se na trati neměly vyskytovat „rolety“ a podobné prvky.
5.3 Během jízd by měly nad nebezpečnými místy na trati dohlížet traťoví komisaři.
5.4 Po dobu konání akce musí přítomna zdravotní služba.

 

Classic Motocross CZ
Michal Janoušek & Radek Novák